Zin’s Treasure Chest
xkumah
visual loli
Tsuru
shindianaify
Selena fx
Mangowe
KathLily Handmade
endrayrei
bazibalba
Atelier Merrique – tatting & gothic jewelry

ZOSTAŃ WYSTAWCĄ NA TIME!

Prezentacja na stronie WWW – Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie logo do zamieszczenia na stronie poświęconej sklepom obecnym na Timie.

Prezentacja w mediach społecznościowych – Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie logo do zamieszczenia na fb .

Sala noclegowa – nocleg w sali dla wystawców.

Faktura – Do odbioru na konwencie.

Przedłużacz – Nie użyczamy przedłużaczy bo nigdy nie wracają. Niestety, trzeba się w nie samemu zaopatrzyć! Pamiętaj, że Twój przedłużacz może Ci służyć nie tylko na konwencie, ale i w domu! I to przez lata!

Oświetlenie – Na korytarzu jest światło.

 1. Znajomość regulaminu wystawców nie zwalnia ze znajomości i przestrzegania regulaminu ogólnego Time.
 2. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za status prawny prowadzonej działalności przez wystawców na Time.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za grafiki i media chronione prawem autorskim oraz za sprzedaż produktów bez licencji lub z jej naruszeniem. Nie ma ani uprawnień ani obowiązku czy wiedzy do weryfikowania takich produktów.
 4. Rezerwacja stoiska jest równoznaczna z akceptacją regulaminu wystawców.
 5. Termin zgłoszenia stoisk zostanie podany oficjalnymi kanałami i potrwa wyłącznie czas podany w ogłoszeniu.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia stoiska bez uzasadnienia.
 7. Organizatorzy nie mają obowiązku przyjmować wszystkich chętnych, ani przestrzegania kolejności przesyłanych zgłoszeń.
 8. Dane stoiska przy zgłoszeniach nie ulegają zmianie. Czyli jeśli przy zgłaszaniu stoisko nie podało danych – faktury nie otrzyma i traktowane jest jak firma bez osobowości prawnej.
 9. Przy zgłaszaniu stoiska prosimy o informacje o planowanych nadstawkach, stojakach, regałach i innych ekspozycjach. Jeśli organizator nie wyrazi zgody, towar musi się mieścić w obrębie ławki. Jeśli w trakcie trwania imprezy jakikolwiek wystawca zostanie przyłapany na kwestiach nie ustalonych z organizatorem, ten ma prawo do usunięcia go z terenu imprezy, zabranie wejściówki i uniemożliwienie kiedykolwiek wystawienia się na imprezie.
 10. Cennik od soboty godzina 6:00 do niedzieli godzina 14:00 jest podany na stronie Internetowej organizatora  i nie podlegającą zmianie.
  1. Obecność namiotu należy uzgodnić z Organizatorem przed imprezą.
  2. Wystawca może się starać o zniżkę, jednak Organizator nie musi się zgodzić na proponowane warunki.
 11. Istnieje możliwość rozliczenia stoiska w barterze. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji w sprawie rozliczenia stoiska w tej formie. Barter liczony jest 200% od ceny sklepowej/okładkowej.
 12. Organizator nie zwraca kosztów za przyjazd na imprezę wystawcy nie przyjętego stoiska i takie pojawienie się będzie odbierane jako próba wymuszenia.
 13. Miejsce stoiska wyznacza Organizator ds. Wystawców. Nie ma możliwości zmiany miejsca, chyba że drugie stoisko się na to zgodzi.
 14. Nie ma możliwości wynajmu stoiska na poszczególne dni imprezy.
 15. Zabrania się odsprzedawania miejsca, ławek i wejściówek osobom trzecim.
 16. Faktury VAT będą do odbioru na imprezie.
 17. Organizatorzy mają prawo do usunięcia stoiska w trakcie trwania imprezy, bez zwrotu kosztu wynajmu np. z powodu złamania regulaminu.
 18. Dla wystawców biorących odpowiednią ilość stolików przysługują wejściówki za darmo:
  – 1-2 stolik/i – 1 wejściówka,
  – 3-4 stoliki – 2 wejściówki
  – 5 i więcej stolików – 3 wejściówki
 19. Dodatkowe wejściówki dla wystawców :
  1. Wejściówki kupowane wraz ze stoiskiem, płatne są razem.
  2. Ilość dodatkowych wejściówek jest ograniczona.
  3. Wejściówek nie można odsprzedawać.
  4. Wystawca zobowiązuje się do przesłania listy osób do obsługi stoiska najpóźniej do 2 września.
 20. Organizatorzy zobowiązują się do przygotowania miejsc wystawienniczych na co najmniej 2h przed rozpoczęciem imprezy.
 21. Organizatorzy postarają się by stoiska o podobnym towarze nie stały obok siebie, jest to jednak zależne od rodzaju zgłaszanych stoisk.
 22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenia wynikłe z działań wystawców lub uczestników. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia siebie, jak i wystawianych towarów we własnym zakresie.
 23. Organizatorzy nie odpowiadają za sytuacje losowe, ani brak dostępu do mediów.
 24. Organizatorzy nie mają w obowiązku zapewnienia wystawcom przedłużaczy. Stan przedłużaczy posiadanych przez wystawców nie powinien zagrażać zdrowiu lub życiu.
 25. Prąd zużywany przez sprzęt na stoisku będzie doliczany do ceny stoiska, za wyjątkiem kas fiskalnych.
 26. Jest zakaz produkcji na miejscu materiałów sublimacyjnych, używania pras termicznych itp.
 27. Organizacja nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki nadesłane na adres imprezy, za odbiór wysyłek, nie podpisuje ich odbiorów, nie pilnuje ich. Wszystkie kwestie dostarczania przesyłek należy ustalić z firmą kurierską.
 28. Reklamacje przyjmowane są na adres time@popcooltura.pl do 3 dni od zakończenia Imprezy. Późniejsze wnioski nie będą rozpatrywane.
 29. Wszelkie rozbieżności od umowy i problemy prosimy na bieżąco zgłaszać do Organizatorów.
 30. Stoiska nie mogą zagradzać przejść ani zagrażać życiu i zdrowiu.
 31. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rozstawione stoiska, ani co się z nimi dzieje po opuszczeniu ich przez wystawców. Wystawcy we własnym zakresie muszą zabezpieczyć towar.
 32. Za zniszczenia wyrządzone na miejscu wynajmowanym przez stoisko zostanie wystawiona faktura.
 33. Wystawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku do obrębie stoiska przez cały czas trwania imprezy. W przypadku jej braku zobowiązuje się do opłaty 30zł/dzień. Jeśli wystawca nie uporządkuje po sobie miejsca po zakończeniu imprezy, zostanie wystawiona faktura za usługę.
 34. Nocleg dla wystawców znajduje się w sali na to przeznaczonej.
 35. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji dotyczących sytuacji spornych, które nie zostały ujęte w regulaminie, jeśli te pozostawiają jakiekolwiek wątpliwość.

Cena za ławeczkę szkolną dwuosobową: 80zł.
Dodatkowe wejściówki poza przypisanymi do ilości stolików na stoisko: 50zł na miejscu.

* Pole Wymagane
Dane Stoiska
Maksymalnie 150 znaków

Dane Wystawcy
Osoby kontaktowej

Stoisko w lepszym miejscu – najlepsze miejsca w pierwszej kolejności dostają wydawnictwa mangowe, ze względu na lata pracy nad budowaniem rynku i fandomu. Mają je również za to, że wspierają konwent programem i ciepłym słowem. Lepsze miejsca w drugiej kolejności będą przyznawane wystawcom działającym legalnie i tym, którzy są z nami od lat, za co bardzo dziękujemy!

Pewność, że przyjmiemy stoisko – stoisko w priorytecie przyjmowane jest od sponsorów i wydawnictw. Jesteś zainteresowany sponsoringiem? Pisz na time@popcooltura.pl

Zniżka za sprzęt – Można oszczędzić na stoisku pożyczając sprzęt na czas trwania całej imprezy, czyli od soboty godz. 6:00 do niedzieli do godziny 14:00.

Zniżka za atrakcje – Szukamy ciekawych atrakcji do bloku programowego. Zgłoś je przez formularz programowy. Zgłaszając stoisko napisz, że zgłoszony został/zostanie punkt programu. Jeśli zostanie on przyjęty możesz liczyć na zniżkę 25zł na stoisko. Możesz zgłosić więcej niż 2 panele, ale zniżka obejmuje maksymalnie dwa! Ograniczenie jest wprowadzone również dlatego, że jesteście wystawcami i to powinien być wasz główny cel pobytu na Timie. Jeśli atrakcja zostanie odrzucona gdyż np. koordynator bloku ma już podobną atrakcję zgłoszoną to się nie przejmuj, spróbuj zgłosić coś innego!

Promocja stoiska :

  • Wysyłając nam zgłoszenie, nie zapomnij o logo swojego stoiska/sklepu i linku do strony www. Zostanie on zamieszczony na liście wystawców, którzy odwiedzą Time.
  • Poinformuj swoich klientów, że będziesz u nas, że mogą oszczędzić na wysyłce zamawiając towar z odbiorem na konwencie.
 • Jeśli jesteś sponsorem, będzie Twoje logo zamieszczone na stronie głównej wraz z linkiem do Twojego sklepu

Zapraszam do kontaktu