Wolontariuszom się nie płaci nie dlatego, że są bezwartościowi tylko dlatego, że są bezcenni.

Dziękujemy że nas wspieracie! Pamiętajcie, że organizatorzy są jednymi z was <3

Obowiązki helpera

Przede wszystkim helper ma obowiązek pilnowania porządku na terenie imprezy oraz pomoc i wykonywanie poleceń organizatorów. Jeżeli jesteś już czymś zajęty, a Organizator zleca Ci kolejne zadanie, warto go o tym poinformować. Standardowe obowiązki helpera to: wymiana koszy na korytarzach, oznaczanie ławek i krzeseł, przenoszenie je i ustawianie pod okiem Koordynatora/Organizatora, pomoc na akredytacji/Informacji, zamiatanie śmieci, pilnowanie OrgRoomu, roznoszenie sprzętu, roznoszenie papieru toaletowego, pilnowanie porządku w salach i sanitariatach itp. Większość helperów już dzień przed imprezą pomaga przy pracach na miejscu, dzięki temu następnego dnia jest znacznie lżej. Jednym z najprzyjemniejszych obowiązków helpera jest noszenie specjalnej koszulki.

Przywileje helpera

Helperom zapewniamy nocleg w sali wspólnej na terenie imprezy, specjalny identyfikator, a także przekąski w trakcie Time. Wnoszenie towarów wystawców NIE należy do obowiązków helperów! Najbardziej aktywni mogą liczyć na specjalne upominki po zakończeniu imprezy. HELPERZY NIE WYKUPUJĄ AKREDYTACJI W PRZEDSPRZEDAŻY, wpłacają kaucję na miejscu odpowiedniemu organizatorowi. Kaucja jest zwrotna po zakończeniu imprezy. Helperzy podlegają regulaminowi ogólnemu, a także regulaminowi helperów. Helperzy mogą prosić o wystawienie zaświadczeń o wolontariacie.

Regulamin helperów

1. Helperem może być każda osoba, która w dniu rozpoczęcia imprezy Time będzie miała ukończone 16 lat.

2. Organizator ds. helperów zobowiązuje się do rozpatrzenia wszystkich zgłoszeń oraz udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty zakończenia ich zbierania. Czas trwania zgłoszeń zostanie podany w oficjalnych kanałach. 

3. Helperzy nie zakupują wejściówek w przedsprzedaży, wpłacają kaucję Organizatorowi ds. helperów na Time.

4. Zwrot kaucji nastąpi ostatniego dnia imprezy po jego zakończeniu o godzinie ustalonej przez Organizatora ds. helperów.

5. Organizatorzy zapewniają:

  • Nocleg w sali wspólnej na terenie Time
   • Przekąski w trakcie Time
 • Dyżury dostosowane do możliwości helpera

6. Od helperów oczekuje się:

  • Kultury osobistej
  • Pracowitości
  • Komunikatywności
   • Własnej inicjatywy
 • Sumienności

7. Każdy helper zobowiązany jest do zgłoszenia się przed rozpoczęciem każdego swojego dyżuru do Organizatora ds. helperów lub wskazanej przez niego osoby.

8. Helperów prowadzących atrakcje obowiązuje ograniczenie ich długości do ok. 4 godzin oraz zgłoszenie tego faktu Organizatorowi ds. helperów

9. Helperzy podlegają również Regulaminowi ogólnemu. Helperzy łamiący postanowienia ww. regulaminów mogą zostać pozbawienie funkcji, usunięci z terenu Time bez prawa do zwrotu kaucji oraz wpisani na czarną listę, która może zostać przekazana organizatorom innych imprez.

10. W uzasadnionych przypadkach Organizator ds. helperów ma prawo uchylić postanowienia niniejszego regulaminu jednak nie regulaminu ogólnego.

11. Konflikty i spory pomiędzy helperami jak również wątpliwości w sprawie niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator ds. Helperów lub osoba przez niego wyznaczona, od jej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego organizatora, a jego decyzja jest ostateczna.

Zgłoszenia Helperów

Prosimy wysyłać zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, numer telefonu, rok urodzenia i zdjęcie (wyraźne i z widoczną twarzą) na adres helperzy.time@popcooltura.pl